Realizované aktivity spolku v roce 2021

leden   
bezplatná sociálni asistence pro cílovou skupinu osob - pokračováni projektu Potravinová pomoc potřebným - misijní a pastorační činnost - gedeónská činnost - spolupráce s Centrum dětí a mládeže - příprava projektu Studium Bible

únor   
bezplatná sociálni asistence pro cílovou skupinu osob - pokračováni projektu Potravinová pomoc potřebným - misijní a pastorační činnost gedeónská činnost -  organizace společných modliteb - výroční členská schůze spolku - spoluorganizace akce Vzpomínka na holokaust - realizace projektu Studium Bible 
 

 březen   
bezplatná sociálni asistence pro cílovou skupinu osob - pokračováni projektu Potravinová pomoc potřebným - misijní pastorační činnost gedeónská činnost -  organizace společných modliteb realizace projektu Studium Bible - distribuce ochranných roušek a respirátorů pro cílovou skupinu spolku 

 

duben 

akce Velikonoční koutek - bezplatná sociálni asistence pro cílovou skupinu osob - pokračováni projektu Potravinová pomoc potřebným - misijní a pastorační činnost gedeónská činnost -  organizace společných modliteb realizace projektu Studium Bible 

            

 

Copyright (c) Site Name 2012. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com