Realizované aktivity spolku v roce 2022

leden   sociálni asistence pro cílovou skupinu osob - realizace projektu Potravinová pomoc potřebným - misijní a pastorační činnost - gedeónská činnost - spolupráce s Dětským centrem Teen challenge Brno a kavárnou ARCHA - výuka znakového jazyka v KCM - spoluorganizace Týdnu společných modliteb - spolupráce se Spolkem křesťanské pomoci Bučovice 


 
únor          internetové studium Bible - sociálni asistence pro cílovou skupinu osob - realizace projektu Potravinová pomoc potřebným - misijní a pastorační činnost - gedeónská činnost - spolupráce s Dětským centrem Teen challenge Brno a kavárnou ARCHA - výuka znakového jazyka v KCM -  rozšíření činnosti spolku pro Těšínsko ve spolupráci s Komunitním střediskem Mojska - výroční členská schůze spolku - dobrovolnická činnost, péče o běžence 

 

 březen  dobrovolnická činnost, péče o uprchlíky - realizace projektu Potravinová pomoc potřebným - misijní a pastorační činnost - sociální asistence pro cílovou skupinu osob - internetové studium Bible - spolupráce s Word of life ČR - spolupráce se Spolkem křesťanské pomoci Bučovice - spolupráce při kontaktní akci Jarní dětský bazar - organizace Velikonočních aktivit

 duben   dobrovolnická činnost ve spolupráci s Word of life - realizace projektu Potravinová pomoc potřebným - misijní a pastorační činnost - sociální asistence pro cílovou skupinu osob - internetové studium Bible - realizace jarní potravinové sbírky v TESCO BOSKO - organizace a realizace společných modliteb na radnici města - spoluorganizace Velikonoční Bohoslužby pod nebem v městském parku - organizace a realizace akce Veřejné čtení Bible na náměstí - spoluorganizace a příprava akce Radostné Blansko- spoluorganizace akce Setkání naděje - přednáška v Komunitním centru Mojska  

květen    realizace projektu Potravinová pomoc potřebným  - misijní a pastorační činnost- sociální asistence pro cílovou skupinu - organizace a realizace společných modliteb na radnici města - gedeónská činnost - účast na Pastýřském sejití duchovních města - spoluorganizace Večerů Naděje v kavárně ARCHA - vyučování pro ženy v KCM                                                                           

červen   organizace společných modliteb na radnici města - spoluorganizace evangelizace na Wanklově náměstí, akce Radostné Blansko, akce Noc kostelů Blansko, Křetín, Večerů Naděje v kavárně ARCHA - sociální asistence pro cílovou skupinu osob - realizace projektu Potravinová pomoc potřebným- misijní a pastorační činnost - duchovní poradenství pro ženy

červenec  sociální asistence pro cílovou skupinu osob - realizace projektu Potravinová pomoc potřebným - misijní a pastorační činnost - gedeónská činnost - duchovní poradenství 

Copyright (c) Site Name 2012. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com