Realizované aktivity spolku v roce 2021

leden   
bezplatná sociálni asistence pro cílovou skupinu osob - pokračováni projektu Potravinová pomoc potřebným - misijní a pastorační činnost - gedeónská činnost - spolupráce s Centrum dětí a mládeže - příprava projektu Studium Bible

únor   
bezplatná sociálni asistence pro cílovou skupinu osob - pokračováni projektu Potravinová pomoc potřebným - misijní a pastorační činnost gedeónská činnost -  organizace společných modliteb - výroční členská schůze spolku - spoluorganizace akce Vzpomínka na holokaust - realizace projektu Studium Bible 
 

 březen   
bezplatná sociálni asistence pro cílovou skupinu osob - pokračováni projektu Potravinová pomoc potřebným - misijní pastorační činnost gedeónská činnost -  organizace společných modliteb realizace projektu Studium Bible - distribuce ochranných roušek a respirátorů pro cílovou skupinu spolku 

 

duben 

akce Velikonoční koutek - bezplatná sociálni asistence pro cílovou skupinu osob - realizace projektu Potravinová pomoc potřebným - misijní a pastorační činnost gedeónská činnost -  organizace společných modliteb realizace projektu Studium Bible- celodenní potravinová sbírka v Tesko Bosko- spolupráce s Centrum dětí a mládeže TC Brno- spolupráce s odborem sociálních věcí města, oddělení sociální pomoci 

 

květen 

bezplatná sociálni asistence pro cílovou skupinu osob - realizace projektu Potravinová pomoc potřebným - misijní a pastorační činnost gedeónská činnost - organizace společných modliteb- spoluorganizace Bohoslužby pod nebem - organizace bloku Chval při akci Noc kostelů 

 

červen 

bezplatná sociálni asistence pro neslyšící osoby - realizace projektu Potravinová pomoc potřebným - misijní a pastorační činnost gedeónská činnost - spoluorganizace akce Radostné Blansko - instalace boxu na potraviny v infocentru Blanka

 

červenec 

bezplatná sociálni asistence pro cílovou skupinu osob - realizace projektu Potravinová pomoc potřebným - misijní a pastorační činnost gedeónská činnost - pomoc při realizaci tee-pee tábora Dolni Lomná 

srpen

bezplatná sociálni asistence pro cílovou skupinu osob - realizace projektu Potravinová pomoc potřebným - misijní a pastorační činnostgedeónská činnost- pomoc při realizaci příměstského campu FULHAUS

 

září

organizace společných modliteb na radnici města - bezplatná sociálni asistence pro cílovou skupinu osob - realizace projektu Potravinová pomoc potřebným - misijní a pastorační činnostgedeónská činnost- příprava a organizace pokračování projektu  Studium Bible - šíření křesťanské literatury ve spolupráci s kavárnou ARCHA 

 

říjen

organizace společných modliteb na radnici města - bezplatná sociální asistence pro cílovou skupinu osob - realizace projektu Potravinová pomoc potřebným - misijní a pastorační činnostgedeónská činnost- realizace projektu  Studium Bible - šíření křesťanské literatury ve spolupráci s kavárnou ARCHA - spolupráce se spolkem Neslyšící v Moravském krasu - spolupráce na akci Podzimní dětský bazar

 

Copyright (c) Site Name 2012. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com