Plán celoročních společných aktivit pro rok 2018  
  křesťanů města Blanska        
                 
leden Týden společných modliteb     7. - 14.1. dle rozpisu 17.30
                 
únor společné modlitby všech křesťanů 1.2.   radnice 17.45
  pastýřské sejití     12.2.   LAVINA 16.30
                 
březen společné modlitby všech křesťanů 1.3.   radnice 17.45
                 
duben Velikonoční Bohoslužba pod nebem      1.4.   park u radnice 10.00
  společné modlitby všech křesťanů 5.4.   radnice 17.45
                 
květen společné modlitby všech křesťanů 3.5.   radnice 17.45
  pastýřské sejití     14.5.   LAVINA 16.30
  Bohoslužba pod nebem      20.5.   park u radnice 10.00
                 
červen společné modlitby všech křesťanů 7.6.   radnice 17.45
                 
červenec společné modlitby všech křesťanů 5.7.   radnice 17.45
  Bohoslužba pod nebem       park u radnice 10.00
                 
srpen společné modlitby všech křesťanů 2.8.   radnice 17.45
  pastýřské sejití     13.8.   LAVINA 16.30
  Bohoslužba pod nebem       park u radnice 10.00
                 
září společné modlitby všech křesťanů 6.9.   kostelík 17.45
                 
říjen společné modlitby všech křesťanů 4.10.   radnice 17.45
                 
listopad společné modlitby všech křesťanů 1.11.   radnice 17.45
  pastýřské sejití     12.11.   LAVINA 16.30
                 
prosinec společné modlitby všech křesťanů 6.12.   radnice 17.45
                 
                 
             
 
 
Církev Římskokatolická   farář Jiří Kaňa ThLic.      
Církev československá husitská   farář Martin Kopecký      
Církev adventistů sedmého dne   kazatel Jaroslav Kuben B.Th.    
Církev Slovo života     pastor Andrija Buličič      
Apoštolská církev     ing. Petr Švásta      
Církev Křesťanské sbory   Josef Merta      
Církev Bratrská jednota baptistů   kazatel Milan Kern      
Českobratrská církev evangelická farářka Radmila Včelná    
                 
aktualizováno 13.11.2017            
                 
                 
                 
                 
                 

 

 

 

Copyright (c) Site Name 2012. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com