Plán celoročních společných aktivit pro rok 2019  
  křesťanů města Blanska        
                 
leden Týden společných modliteb   13.-20.1.   dle rozpisu 17.30
                 
únor společné modlitby všech křesťanů 7.2.   radnice 17.45
  pastýřské sejití     11.2.   LAVINA 16.30
                 
březen společné modlitby všech křesťanů 7.3.   radnice 17.45
                 
duben společné modlitby všech křesťanů 4.4.   radnice 17.45
  Velikonoční Bohoslužba pod nebem 21.4.   park u radnice 10.00
                 
květen společné modlitby všech křesťanů 2.5.   radnice 17.45
  pastýřské sejití     6.5.   LAVINA 16.30
                 
červen společné modlitby všech křesťanů 6.6.   radnice 17.45
  Svatodušní Bohoslužba pod nebem 9.6.   park u radnice 10.00
                 
červenec společné modlitby všech křesťanů 4.7.   radnice 17.45
  Bohoslužba pod nebem   21.7.   park u radnice 16.00
                 
srpen společné modlitby všech křesťanů 1.8.   radnice 17.45
  pastýřské sejití     12.8.   LAVINA 16.30
  Bohoslužba pod nebem   18.8.   park u radnice 16.00
                 
září společné modlitby všech křesťanů 5.9.   radnice 17.45
                 
říjen společné modlitby všech křesťanů 3.10.   radnice 17.45
                 
listopad společné modlitby všech křesťanů 7.11.   radnice 17.45
  pastýřské sejití     11.11.   LAVINA 16.30
                 
prosinec společné modlitby všech křesťanů 5.12.   radnice 17.45
                 
                 
             
 
 
Církev Římskokatolická   farář Jiří Kaňa ThLic.      
Církev československá husitská   farář Martin Kopecký      
Církev adventistů sedmého dne   kazatel Jaroslav Kuben B.Th.    
Církev Slovo života     pastor Andrija Buličič      
Apoštolská církev     ing. Petr Švásta      
Církev Křesťanské sbory   Josef Merta      
Církev Bratrská jednota baptistů   kazatel Milan Kern      
Českobratrská církev evangelická farářka Radmila Včelná    
                 
aktualizováno 12.11.2018            
Copyright (c) Site Name 2012. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com