• Všem sponzorům patří náš dík a modlitba požehnání slovy apoštola Pavla:
 • „Ten, který ‚dává semeno k setbě i chléb k jídlu‘, dá vzrůst vaší setbě a rozmnoží ‚plody vaší spravedlnosti‘. Vším způsobem budete obohacováni, abyste mohli být velkoryse štědří; tak povzbudíme mnohé, aby vzdávali díky Bohu.“ ( Bible 2. Korintským 9, 10-11 )
 • Veškeré náklady spojené s činností Lavina z.s. jsou hrazeny z dobrovolných příspěvků těchto sponzorů:
  • *
 • manželé Šerfelovi - Brno
 • manželé Horákovi - Dvorska
 • manželé Adamovi - Petrovice
  manželé Drbalovi - Brno

  manželé Mertovi - Blansko www.mertaj.cz  logo mertaj
  manželé Viktorinovi - Troubsko
  Křesťanský sbor - Brno, Šámalova www.krestanskysborbrno.cz logoksb100

 • pan Petr Hanel - Opava
  paní Lenka Libánská - Brno
 • manž.Zemanovi - Prace

 • paní Jana Pasquini New Jersey, USA
  pan Ondřej Šimik  - Ropice
 • pan Vladimír Drbal - Veverská Bytíška
 • Ing.Zdeněk Kakáč - Blansko  logo sw advice
Copyright (c) Site Name 2012. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com