• Jako křesťané čerpáme pokoj v této nepokojné situaci od Pána Ježíše Krista a z Bible.
    Pokud máte zájem, rádi vám zdarma věnujeme Bibli i osobní modlitbu.
  • za církev SLOVO ŽIVOTA: Josef  603 42 1507
                                                Rozita 777 83 8845

 


AKTIVITY REALIZOVANÉ SPOLKEM V ROCE 2020

  leden

- Gedeónská činnost                                                                                       

- organizace akce Týden společných modliteb 2020

- bezplatná sociální asistence pro cílovou skupinu spolku 

- biblické poradenství, pastorační práce

- spolupráce se spolkem Sdružení neslyšících v Moravském Krasu 

- realizace projektu Potravinová pomoc potřebným

- šíření křesťanské literatury v regionu,spolupráce s kavárnou ARCHA

- odběr přebytků teplých jídel pro sociálně vyloučené osoby z jídelny U Horáčku 

- zastupování BJB Neslyšících v kontaktu se slyšici veřejnosti 

 

únor

- organizace a vedeni společných modliteb na radnici města

- celodenní semináře pro ženy v Uherském Hradišti 

- setkáni gedeónskeho campu 

- organizace a vedeni Pastýřského sejití 

- evangelikální sejití vedeni AC,SŽ,BJB,LAVINA - rozvoj spolupráce 

- bezplatná sociální asistence pro cílovou skupinu 

- biblické poradenství, pastorace

- realizace projektu "Potravinová pomoc potřebným" včetně spolupráce s Potravinovou bankou Brno

- bezplatné šíření křesťanské literatury v regionu v úzké spolupráci s kavárnou Archa

- spolupráce s jidelnou U Horáčků - přebytky teplých jídel pro potřebné

- zastupování BJB Neslyšících v kontaktu se slyšici verejnosti

- scénické čtení s interaktivní besedou - dřevěný kostel Blansko

- beseda o hebrejštině a Izraeli v kavárně Archa 


březen
- organizace a vedeni společných modliteb na radnici města

- setkáni gedeónskeho campu

- bezplatná sociální asistence pro cílovou skupinu 

- biblické poradenství, pastorace

- realizace projektu "Potravinová pomoc potřebným" včetně spolupráce s Potravinovou bankou Brno

- bezplatné šíření křesťanské literatury v regionu v úzké spolupráci s kavárnou Archa

- spolupráce s jidelnou U Horáčků - přebytky teplých jídel pro potřebné

- zastupování BJB Neslyšících v kontaktu se slyšici verejnosti

- realizace projektu Sára ( žena viry )

- organizace aktivit pro velikonoční obdobi 

- individualni duchovní péče na telefonu - služba naslouchání,spoluprožíváni v úctě k osobnímu tajemství 

 

duben

- biblické poradenství a pastorace 

- individuální duchovní péče na telefonu - služba naslouchání 

- společné modlitby na internetu ( každý den v 19h )

- realizace projektu Potravinová pomoc potřebných 

- bezplatná sociální asistence pro cílovou skupinu

- organizace natáčeni relace pro blanenský televizní kanál 

 
květen

- biblické poradenství a pastorace 

- individuální duchovní péče na telefonu - služba naslouchání 

- společné modlitby na internetu ( každý den v 19h )

- realizace projektu Potravinová pomoc potřebných - cca 40 klientů týdně 

- bezplatná sociální asistence pro cílovou skupinu

- organizace doprovodného programu při akci Noc kostelů před dřevěným kostelem v Blansku 

- realizace streamingu v kavárně ARCHA pro přenos Bohoslužeb 

 
červen

- biblické poradenství a pastorace 

- individuální duchovní péče na telefonu - služba naslouchání 

- společné modlitby na internetu ( každý den v 19h ) a na radnici města vždy 1.čtvrtek v měsíci 

- realizace projektu Potravinová pomoc potřebných

- bezplatná sociální asistence pro cílovou skupinu

- organizace doprovodného programu při akci Noc kostelů před dřevěným kostelem v Blansku 

- spoluorganizace evangelizačni akce na náměsti v Blansku 

 

 červenec 
 biblické poradenství a pastorace  - individuální duchovní péče na telefonu - služba naslouchání - společné modlitby na internetu ( každý den v 19h ) a na radnici města vždy 1.čtvrtek v měsíci - realizace projektu Potravinová pomoc potřebných- bezplatná sociální asistence pro cílovou skupinu- spoluorganizace evangelizačni akce a koncertu na náměsti v Blansku - organizace společného evangelikálního křtu - gedeónská činnost- spolupráce s kavárnou ARCHA 

srpen
 biblické poradenství a pastorace  - individuální duchovní péče na telefonu -  společné modlitby na internetu ( každý den v 19h ) - realizace projektu Potravinová pomoc potřebných- bezplatná sociální asistence pro cílovou skupinu - gedeónská činnost- spolupráce s kavárnou ARCHA - služba na příměstskými campu FULHAUS - služba na multižánrovém festivalu UNITED 

 záři 
biblické poradenství a pastorace  - individuální duchovní péče -  společné modlitby na internetu ( každý den v 19h ) - realizace projektu Potravinová pomoc potřebných- bezplatná sociální asistence pro cílovou skupinu - gedeónská činnost- spolupráce s kavárnou ARCHA - realizace projektu Sáry v Ostravě - spolupráce na akci Dětský bazárek  - spolupráce na akci Den pro Izrael - organizace a vedení společných modliteb a Chval na radnici města - spolupráce na akci BAMBIFEST - spolupráce se Sdružením neslyšících v Moravském krasu

 

říjen
biblické poradenství a pastorace  - individuální duchovní péče -  společné modlitby na internetu ( každý den v 19h ) - realizace projektu Potravinová pomoc potřebných- bezplatná sociální asistence pro cílovou skupinu - gedeónská činnost- spolupráce s kavárnou ARCHA - organizace a vedení společných modliteb a Chval na radnici města - přednášková ćinnost v Komunitním centru Mojska - spoluorganizace sbírky pro pomoc migrujícím matkám s dětmi 

 

 

  

 

            

 

Copyright (c) Site Name 2012. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com